Pogoji uporabe/zasebnost

Pogoji uporabe & Izjava o zasebnosti

Dobrodošli na naši spletni strani!

Na strani boste našli informacije in podporo v povezavi z našim podjetjem, blagovnimi znamkami in izdelki. Poleg tega vam ponujamo tudi možnost za komunikacijo z nami. Želimo vam prijeten in informativen obisk na naši spletni strani.

Seznanite se s sledečimi pogoji, s katerimi se strinjate pri uporabi naših spletnih strani: vedno si pridržujemo vse pravice, ki se nanašajo na oblikovanje ali vsebino te spletne strani. Kopiranje in prenašanje spletne strani ali njenih delov je dovoljeno le za zasebno uporabo, razen, če vam izrecno ne dovolimo drugače. Vsekakor je javna ali komercialna uporaba naše vsebine ali njenih delov prepovedana brez našega izrecnega dovoljenja.

Zaradi javnega dostopa in možnosti, da na vsebine vplivajo nepooblaščene tretje osebe, je uporaba interneta povezana s tveganji, nad katerimi nimamo nadzora. Pri uporabi interneta ta tveganja nosite sami. Pod nobenim pogojem nimate pravice do kakršnihkoli zahtevkov do našega podjetja, ki izhajajo iz tega splošnega tveganja. Preko naših spletnih strani se ne smete ukvarjati z ničemer, kar bi kršilo pravice drugih, kršilo kakršnekoli zakone ali druge predpise ali oviralo druge uporabnike interneta in naše spletne strani. Pridržujemo si pravico, da z naših strani brez obrazložitve odstranimo nastavitve ali druge podatke, ki izvirajo od vas, če obstaja utemeljen sum, da kršijo ta načela.

Skrbno izbiramo informacije, ki jih dajemo na razpolago javnosti. Ne sprejemamo nikakršne odgovornosti za pravilnost informacij, ki so objavljene na naši spletni strani. Informacije in vsebine so namenjene izključno za promocijske namene in niso zavezujoče. Poleg tega ne dajemo nobenih zagotovil glede njihove uporabe ali kakršnihkoli posledic le-te. To velja tudi za druge spletne strani ali spletna mesta, do vsebine katerih smo vas napotili s pomočjo povezave ali hiperpovezave. Odgovornost za zunanje vsebine je omejena z zakonskimi določbami. Objava povezav ali hiperpovezav, ki vodijo do naših spletnih strani, spletnih mest ali kakršnihkoli vsebin s teh strani ali mest, je dovoljena le, če je bilo tako dogovorjeno.

Te pogoje in uporabo storitev ureja pravo Republike Avstrije. Izključno pristojnost za katerikoli zahtevek, ki izhaja iz ali je povezan z uporabo naših storitev, ima pristojno sodišče v Innsbrucku.

Varstvo podatkov je za podjetje Milford Tee Austria GmbH prednostna naloga in osebni podatki so strogo zaupni. V primeru, da na naši spletni strani od vas prejmemo podatke (na primer naslov vaše e-pošte), bomo te podatki uporabili le za namene, za katere ste zaprosili, in jih ne bomo deliti s tretjimi osebami.

 

Kontaktni podatki   |   Imprint   |   Sitemap   |   Pogoji uporabe/zasebnost Copyright © 2014 - Milford Tee Austria Gmbh